Project Description

CAMPOSAMPIERO VENETIE  |  Herontwikkeling buitengebied

Water managen, interactie tussen de bevolking en het water genereren en het publieke domein upgraden zijn de key tot ruimtelijke gebruikskwaliteit binnen kleine dorpskernen

Bestaande situatie  |  Versteend voorkomen

Het versteende voorkomen in het publieke domein beperkt de belevingskwaliteit binnen veel Italiaanse dorpskernen in het buitengebied rondom Venetië. Door een onvoorspelbaar waterpeil durende de verschillende seizoenen, zijn er in het verleden dramatische maatregelen getroffen om het water te managen. Betonnen (hoge) waterkanten moeten voorkomen dat het water de huizen binnen loopt maar distantieert de bewoners van het water. Deze voorgenoemde zaken zijn bepalend voor de mate waarin je het buitengebied van Venetië ervaart.

 

Hieronder ziet u de huidige situatie

Potentiële situatie  |  Goede verblijfskwaliteit

Door het water wat door de dorpskernen stroomt te managen binnen verschillende seizoenen, door de interactie tussen de lokale bevolking en het water te stimuleren en door het upgraden van het publieke domein, hebben we binnen Camposampiero een kwaliteitsslag gemaakt t.o.v. de belevingswaarde van het dorp. Door de lokale bevolking te betrekken bij de herontwikkeling van de dorpskernen raken zij s betrokken bij het vitaal houden van hun eigen dorpskern en kunnen zij in de toekomst zelf een bijdrage leveren aan het vitaal houden en onderhouden van hun directe leefomgeving.

 

Hieronder ziet u de potentiële situatie

NIEUWE SITUATIE  |  ruimtelijke consequenties voor een hoge en een lage waterstand

LAGE WATERSTAND

De afbeelding laat zien hoe het nieuwe ontwerp inspeelt op een lage waterstand. Wanneer het water laag staat zal de gebruiksfunctie van de publieke ruimte reageren op de waterstand. Verschillende ruimtelijke elementen nu zichtbaar en bruikbaar.

HOGE WATERSTAND

De afbeelding hieronder laat zien hoe de ruimte reageert op een hoge waterstand. Verschillende ruimtelijke elementen verdwijnen onder het waterpeil en het gehele publieke domein ondergaat een transformatie. Bij zowel een lage als een hoge waterstand is interactie tussen mensen en water mogelijk. De hoedanigheid wordt bepaald door het waterpeil.