Project Description

Koe op het Zebrapad

Koe op het Zebrapad

Koe op het Zebrapad, was in eerste instantie een particulier initiatief, dat samen met de gemeente Someren en Wageningen Universiteit Research opgezet is. Het betreft een onderzoek vanuit recreatief oogpunt naar de relatie stedelijk binnengebied en landelijk buitengebied, waarbij de relatie tussen die twee bevraagd is. Het onderzoek heeft getracht de onderlinge kenmerken en parameters met elkaar te verbinden, waarbij er nieuw programma gedacht kan worden en initiatieven kunnen ontstaan. De wederzijdse betekenis tussen de twee gebieden zou opnieuw gedefinieerd kunnen worden. Natuur, landbouw, de koe ontmoet de cultuur, het dorp, het zebrapad. Een dynamisch beeld waarbij het een veilig kan oversteken door gebruik van het ander.

Om de studenten te voorzien van expertise, kennis en informatie heeft vGvG in samenwerking met alle betrokken partners een ‘stakeholders markt’  georganiseerd in het stadshuis van de gemeente. Tijdens deze markt hebben alle stakeholders zichzelf gepresenteerd en hun belangen bekend gemaakt. Na de introductie van de Burgermeerster van Someren en Hendrik-Jan van Griensven van vGvG kregen de studenten van Wageningen de mogelijkheid om kennis te maken met de verschillende stakeholders en hebben de studenten vervolgens in groepjes de mogelijkheid gekregen om specifieke vragen te stellen aan de stakeholders. Op deze manier werd de eerste stap naar een nauwe samenwerking gemaakt en werden de studenten voorzien van de juiste informatie en kennis m.b.t. het specifieke onderzoeksthema.

De 8 verschillende projectteams, elk bestaande uit ongeveer 6 studenten hebben zich in de weken voor de stakeholdersmarkt kunnen voorbereiden en inlezen in de problematieken en de vraagstukken waar gemeente Someren mee zit. Dit heeft geleidt tot 8 verschillende onderwerpen en invalshoeken voor het onderzoek naar een nieuwe kijk op de ‘relatie stedelijk binnengebied en landelijk buitengebied’ en de manier waarop deze relatie versterkt kan worden.

Voor de verschillende stakeholders die betrokken waren bij het project heeft vGvG in samenwerking met het grafische ontwerpbureau VGGO banners geproduceert die de stakeholders vertegenwoordigden. Op onderstaande afbeeldingen vindt u de deelnemende stakeholders en de banners die hen vertegenwoordigen.