Project Description

Voor eigentijds verblijf in het buitengebied

Bestemmingsplanwijziging recreatiepark ‘De Nieuwe Heide’ in gemeente Best.

Recreatiepark ‘De nieuwe heide’ in gemeente Best wil uitbreiden en meer betekenis krijgen voor haar directe omgeving. Recreatie, agrarische landbouw en natuur komen samen op deze unieke locatie in Best. Voor het bewerkstelligen van de ambities die de eigenaren op deze locatie voor ogen hebben heeft vGvG samen met de eigenaren om tafel gezeten om een ruimtelijk plan op te zetten en een programma te definiĆ«ren voor het indienen van de bestemmingsplanwijziging.

De afbeelding hieronder is een weergave van hoe het recreatiepark er in de toekomst uit zou kunnen zien en welke ingrepen daarvoor nodig zijn.

Heeft u vragen m.b.t. uw vastgoed, een bestemmingsplanwijziging of een ander ruimtelijke vraagstuk, neem dan gerust contact op met Co van Griensven via de contactgegevens op deze website.