Project Description

Voor meer ecologische & ruimtelijke diversiteit

De aanleg van de aardwal langs de A2 van Eindhoven naar Maastricht ( Weert ).

In overleg met opdrachtgever en gemeente Waalre is besloten een aardewal te leggen met de functie afname oogcontact en vermindering geluidshinder. Voorwaarde was een glooiende en plooiende aarde wal te leggen die na aanplant naadloos in het landschap opgenomen wordt. Compensatie van het bestaande groen was een voorwaarden.

In samenwerking met ECO Works uit Someren Eind is een flora & Fauna quickScan uitgevoerd en met Jansen Infra BV is het project voor het realiseren van de aardewal langs de snelweg in Waalre ingericht. Donker Groen heeft het beplantingsconcept opgesteld. Er zijn veel naald en struik soorten aan de snelweg zijde geplant omdat dit soort beschoeiing akoestisch meer geluid absorbeert en meer loof en hardhout soorten met een kruidlaag aan de binnenzijde van de geluidswal om beter aan te sluiten bij het veranderende flora/fauna beleid van de gemeente Waalre.

Deze functionele en landschappelijke inpassing draagt bij aan het verblijfscomfort van zowel de bewoners als de dieren, voldoet aan de gestelde voorwaarden, draagt bij aan een divers, ecologisch landschap en een aangenaam aanzicht vanuit zowel de snelweg zijde als de woonzijde van de aardwal.
vanGriensven&vanGriensven heeft met veel plezier de planning, het ontwerp, de organisatie en de uitvoering van deze aardwal op zich genomen. Het resultaat is een veelzijdige en goed uitgewerkte aardwal.