Project Description

KONINGSPLEIN TILBURG  |  Transformatie binnenstad Tilburg

Het koningsplein in Tilburg is goed bereikbaar maar toe aan transformatie en herprogrammering. Een grote open ruimte midden in de stad vraagt om geclaimd te worden. Door het sluiten van de bouwblokken en het leesbaar maken van de stedelijke hoofdroutes via groenstructuren ontstaat er een duidelijk scheiding tussen publieke en private ruimte en kan de stadsgebruiker zich op een aangename manier door de stad voortbewegen. De focus ligt hoofdzakelijk op langzaam verkeer zoals voetgangers en fietsers.

TOEPASSING

Voor de transformatie van het Koningsplein in Tilburg heeft vGvG gekeken naar de manier waarop stedenbouwkundige, ruimtelijke interventies een positieve bijdrage kunnen leveren  aan de verblijfskwaliteit en vitaliteit van het plein en haar directe omgeving. Door het afronden van de bouwblokken (gaten in het bouwblok programmeren & de bouwblokken afmaken), het introduceren van meerdere adressen in het straatbeeld, door een duidelijk scheiding tussen publiek en privaat te realiseren, duidelijk routing toe te passen tussen belangrijke bestemmingen en door groenstructuren te introduceren ter versterking van deze  routes en de verblijfskwaliteit rondom het plein in combinatie met een multifunctioneel  programma denkt vGvG een leefbaar, actief, aantrekkelijk en toegankelijk plein te realiseren.

Koningsplein Tilburg

Binnenstedelijke herontwikkeling