Project Description

GEMEENTE ZUNDERT  |  masterplan & verdichtingsvoorstel

Zundert kan niet zonder arbeidsmigranten als de gemeente vitaal wil blijven nu en in de toekomst. Ter stimulering van het integratieproces heeft vGvG een masterplan, integratieplan en ruimtelijke visie opgesteld. Een visie waarin de bewoners van Zundert centraal staan.

Het project  |  Het integratieproces van Poolse arbeidsmigranten verbeteren via een ruimtelijke visie voor de gemeente Zundert. Dit is de ambitie van vGvG. Tijdelijke huisvesting gaat een bepalende rol spelen in het aansturen en activeren van de lokale economie van Zundert, in het vitaal en leefbaar houden van de dorpskern en in het maken van een kwaliteitsslag rondom de huisvesting van de Poolse arbeidsmigrant. De ruimtelijke visie reserveert locaties en beleid voor het plaatsen van de tijdelijke woningen, beschermd de biodiversiteit en het unieke landschap van Zundert, maakt het water en het landschap tastbaar voor zowel de bewoners als de bezoekers en legt de relatie tussen de dorpskern en het landschap. Zundert ziet kansen in arbeidsmigranten.

Het masterplan hieronder is een weergave van de ruimtelijke ingrepen die noodzakelijk zijn voor het bewerkstelligen van deze ambitieuze exercitie. Tijdelijke woningen worden strategisch op het erf van de boer geplaatst. Deze woningen zijn flexibel, functioneel en seizoensgebonden in te richten voor tijdelijke huisvesting en recreatie. Daarmee beschermen we het landschap en de zichtlijnen, versterken we het landelijke karakter door groene hagen, weidevelden, landschappelijke inrichtingen en boomstructuren, we vergroten de biodiversiteit door het meanderen van water structuren en toevoegen van cruciale vegetatie en we maken het landschap weer toegankelijk voor recreatieve doeleinden. Zundert zet haar lokale kwaliteiten in voor de toekomst van de gemeenschap.

TRANSFORMATIE  |  het bestaande erf wordt getransformeerd t.b.v. de ruimtelijke en programmatische kwaliteit

Het bestaande erf  |  een woonerf in het plangebied

Potentiele erf  |  transformatie van het bestaande erf met tijdelijke units, routing naar het landschap en nieuwe groenstructuren.