Project Description

Voor een transformatie van vastgoed van binnen uit

Transformeren van vastgoed door er in te gaan wonen

Het woonhuis aan de Houtbroekdijk in Someren staat al enige tijd leeg. Door er in te gaan wonen geeft vGvG deze locatie weer nieuw leven. Voor alle transformaties, reparaties en renovaties worden gerecyclede materialen gebruikt uit het huis en haar directe omgeving. Deze circulaire manier van werken en denken staat centraal in de visie van vGvG.

Bestaande situatie  |  vGvG trof het woonhuis aan de Houtbroekstraat in Someren in 2017 aan zoals het op onderstaande foto afgebeeld is. Een oude woonboerderij uit 1958 met een typisch Brabantse typologie in het buitengebied van gemeente Someren. De woning verkeerd in een relatief goede staat maar is gedateerd qua indeling, installatiewerken, aankleding en energielabel. De locatie staat op de nominatie gesloopt te worden. Door in de woning te gaan wonen, het interieurprogramma en installatiewerken aan te passen, het uiterlijk esthetische te verbeteren, de omgeving her in te richten en de oude stallen te vervangen door nieuwe bouwwerken wordt de woning opnieuw interessant voor nieuwe bewoners.

Aanpak  |  Beoordeling van bestaande situatie op mogelijke aanpassingen tot verbetering. Inschatting van de inspanning qua budget en tijdsinspanning en hergebruik bestaande materialen ( Urban mining ). Verifiëren van juridische kadering van het object en uitbreidingsmogelijkheden. Berekenen van de economische toegevoegde waarde na ingrijpen. Planning/uitvoering van de werkzaamheden.

 

Uitvoering |  Door het integreren van economische, juridische, bouwkundige en maatschappelijke aspecten te koppelen aan een circulaire aanpak in het transformeren en revitaliseren van het vastgoed ontstaat de mogelijkheid van een snelle, kostprijs lage en winstgevende aanpassing van het onroerend goed.

Moestuin  |  Naast de circulaire bouwwerkzaamheden (Urban Mining) heeft vGvG ook een moestuin opgezet om op deze manier te ondervinden en onderzoeken wat de meerwaarde kan zijn van een eigen voedselbron op lokaal niveau. Deze voedselbron draag bij in het optimaliseren en verzelfstandigen van een locatie en haar bewoners.

Bestaande situatie  |  Exterieur bij aankomst

Bestaande situatie  |  Interieur bij aankomst