Project Description

Smart Forrest

Smart Forrest

De opgave betreft in haar wezen de relatie ‘Stad en Land’ versterken door vanuit de Smart city gedachten een ‘Smart forest’ gedachten te ontwikkelen.
De locatie ligt in Noord Brabant in het bosrijke Waalre, beter bekend als het ‘Wassenaar’ van Brabant. De opdracht is gestart door een particuliere
initiatiefgroep in natuurgebied Leenderheide te Waalre in samenwerking met stedenbouwkundig buro Van Griensven&Griensven. Idee is dat de stad momenteel meer en meer een stem krijgt en leesbaar wordt, Smart City, door big data, maar dat de natuur en het platteland dat ontbeert en daardoor kansen mist op een ‘slimme’ connectie met haar gebruikers, ondernemers en met de stad. Het project wil de verschillende belangen van lokale bewoners (particulier initiatief) en ondernemers, natuurbeheer organisaties, overheden en economische herontwikkeling initiatieven van het platteland (Prijsvraag: Brood en Spelen) bundelen om tot een integrale aanpak te komen die zowel maatschappelijk/ economische als toeristische doelen omvat.
Speerpunten in het onderzoek zijn:
• verkeersveilige ontsluiting en parkeermogelijkheden
• duurzame ecologie en hydrologie van het bosgebied behouden
• integratie mens en natuur met moderne dataontsluiting en creatie van ‘slim werken’ in het groen
Gemeente Waalre ziet het project als een aanjager voor innovatieve gebiedsontwikkeling, start-ups voor toekomstige economische verdien modellen,
beter integratie van mens en natuur, uitnodiging naar expats om zich te huisvesten en slimmere en betere ontsluiting en verbinding tussen stedelijke omgeving en natuurgebied. ( platteland )
De studenten van Universiteit Wageningen worden uitgedaagd om met een nieuwe en frisse kijk op de vaak versnipperde en verschillende doelen/belangen te komen en het komen tot bruikbare bundeling en samenwerking is de uitdaging in dit onderzoek. Door in groepen samen te werken is er vanuit verschillende disciplines naar de verschillende vraagstukken gekeken. Via een intensieve workshop en enkele lokat