Project Description

VOORGAANDE SITUATIE / PREVIOUS SITUATION

View of the existing situation.

HUIDIGE SITUATIE / CURRENT SITUATION

View of the existing situation.

Our projects and challenges consist mainly of  ‘make unique real estate objects salable and profitable’ and  ‘give the potential buyer an insight into the possibilities surrounding the property’. The villa at the Leenderweg in Waalre (the picture you see above) is an example of such a project. A unique location with contemporary shortcomings but especially whit lots of opportunities.

Ligging & locatie  /  Location

Gemeente Waalre  /  Municipality Waalre

Locatie Leenderweg 4 te Aalst-Waalre  /  Location Leenderweg 4 Aalst-Waalre

Example of (possible) structural interventions

Bouwkundige ingrepen

 

Om mogelijke en eigentijdse ingrepen inzichtelijk te maken voor u als koper, bezoeker of geïnteresseerde, zonder afbreuk te doen aan het pand, maken wij digitale visuals van de potentiele situatie. Het respecteren van het pand en haar architectuur gaat gepaard met een eigentijdse visie op de locatie en de compositie in zijn omgeving.

De visuals hieronder tonen  bouwkundige ingrepen die een royale en moderne leefkeuken mogelijk maken in de bestaande situatie zonder afbreuk te doen aan de architectuur.

Architectural interventions

 

To give you an inside in the possible architectural  interventions, with respect for the existing architecture, we make digital visuals of the potential situation. Respecting the buildings qualitys and its architecture is accompanied by a contemporary vision of the location and composition of its context.

The visuals below shows structural interventions that which makes a family kitchen posible in the current situation without compromising the architecture.

Bestaande situatie  /  Existing situation

Nieuw toe te voegen bouwdelen /   New constructive interventions

Te slopen bouwdelen in bestaande situatie  / Components to demolish in existing situation

Nieuwe situatie  /  New situation

What if…

…there was a luxury residence for expats!

… I could live here completely self-sufficient!

Doel van de digitale transformatie is het verkoopbaar maken van het bestaande object. Door de (mogelijke) bouwkundige ingrepen digitaal zichtbaar te maken kan de potentiële koper zelf meewerken aan een gewenst scenario.